Kalendár akcií

06 Okt 2018
06 Okt 2018

Jablkové hodovanie s mladým vínom

Viac
05 Okt 2018
05 Okt 2018

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

Viac
01 Okt 2018
02 Okt 2018

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu: Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti pre MAS z Prešovského kraja

Viac
01 Okt 2018
02 Okt 2018

Pozvánka na aktivitu: Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti pre MAS z Košického kraja

Viac
28 Sep 2018
28 Sep 2018

BIOjarmok 2018

Viac
27 Sep 2018
27 Sep 2018

Pozvánka na školenie: Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020

Viac
26 Sep 2018
27 Sep 2018

Študijnú cestu „Lokálne trhy, krátke dodávateľské reťazce a príklady dobrej praxe“

Viac
25 Sep 2018
25 Sep 2018

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni - Prešovský kraj

Viac
24 Sep 2018
25 Sep 2018

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu: školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Bratislavského a Nitrianskeho kraja

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020