• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

08 Jún 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na odbornú študijnú cestu zameranú na špeciálnu a špecializovanú rastlinnú výrobu, inovácie a príklady dobrej praxe do Rakúska.
Čítajte viac...
07 Jún 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na pracovné stretnutie: „Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci Trnavského kraja“
Čítajte viac...
06 Jún 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému: „Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe“
Čítajte viac...
04 Jún 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 19. – 20. júna 2018 odbornú študijnú cestu zameranú na odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe do Rakúska. Srdečne Vás pozývame na túto študijnú cestu.
Čítajte viac...
31 Máj 2018
Pozvánka na aktivitu RA NSRV SR pre Prešovský kraj: Zásady a právne úpravy pri spracovaní osobných údajov, nariadenie GDPR pri implementácii projektov PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020