• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

14 Mar 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu „Implementácia projektov PRV SR 2014 – 2020 – Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020“
Čítajte viac...
13 Mar 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Ekológia a hodnotenie kvality potravín“.
Čítajte viac...
12 Mar 2018
Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku vyhlasuje 8. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc.
Čítajte viac...
12 Mar 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na \"Metodický deň ku GSAA\".
Čítajte viac...
05 Mar 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na: III. Dunajskostredský klobásový festival – trh regionálnych produktov
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020