Kalendár akcií

26 Mar 2021
26 Mar 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Trenčiansky kraj)

Viac
25 Mar 2021
25 Mar 2021

Klub mladých farmárov - 25.3.2021

Viac
24 Mar 2021
24 Mar 2021

Ekologická poľnohospodárska výroba v prechodnom období 2021 - 2022 v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
23 Mar 2021
23 Mar 2021

Klub mladých farmárov - 23.3.2021

Viac
22 Mar 2021
22 Mar 2021

Klub mladých farmárov - 22.3.2021

Viac
16 Mar 2021
16 Mar 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Košickýkraj)

Viac
15 Mar 2021
15 Mar 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Nitriansky kraj)

Viac
15 Mar 2021
15 Mar 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Trnavský kraj)

Viac
12 Mar 2021
12 Mar 2021

Obstarávanie tovarov a služieb v kontexte žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 50/PRV/2021 pre podopatrenie 4.1 – 2. termín

Viac
12 Mar 2021
12 Mar 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Bratislavský kraj)

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020