• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

25 Jún 2013
Konferencia “Komunity ako súčasť udržateľného vidieckeho turizmu – faktor úspechu alebo nevyhnutná záťaž?” sa uskutoční 10.-11. spetembra 2013 vo fínskom meste...
Čítajte viac...
25 Jún 2013
Národná sieť rozvoja vidieka v Maďarsku organizuje konferenciu “CLLD – nepočutý odkaz“, ktorá sa uskutoční 22. júla 2013 v Budapešti. Cieľom je stretnutie kľúčových aktérov...
Čítajte viac...
21 Jún 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre bratislavský a trnavský kraj Vás pozýva na Stretnutie s partnermi projektov spolupráce, ktoré sa uskutoční utorok 25.júna 2013...
Čítajte viac...
21 Jún 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie so zástupcami miestnej akčnej skupiny a samospráv z Maďarska. Stretnutie...
Čítajte viac...
17 Jún 2013
Regionálne pracovisko Národnej  siete  rozvoja vidieka SR pre prešovský kraj Vás pozýva na odbornú exkurziu do Rakúska, ktorá sa uskutoční 26. – 29. 6. 2013....
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020