Kalendár akcií

24 Apr 2018
24 Apr 2018

Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi II.

Viac
21 Apr 2018
21 Apr 2018

Zo Salaša do mesta 2018

Viac
18 Apr 2018
18 Apr 2018

„Podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014 -2020“

Viac
17 Apr 2018
17 Apr 2018

Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi I.

Viac
10 Apr 2018
10 Apr 2018

Implementácia projektov PRV SR 2014 – 2020 – Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020

Viac
09 Apr 2018
09 Apr 2018

Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o platbu pre poľnohospodárske subjekty

Viac
28 Mar 2018
28 Mar 2018

Ekológia a hodnotenie kvality potravín

Viac
22 Mar 2018
22 Mar 2018

Metodický deň ku GSAA

Viac
10 Mar 2018
10 Mar 2018

III. Dunajskostredský klobásový festival – trh regionálnych produktov

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020