Kalendár akcií

15 Nov 2018
16 Nov 2018

Jarmok "Regionálny produkt"

Viac
12 Nov 2018
12 Nov 2018

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

Viac
22 Okt 2018
24 Okt 2018

Konferencia pre MAS „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“

Viac
20 Okt 2018
20 Okt 2018

Medzinárodná včelárska výstava - Hanácka včela 2018

Viac
16 Okt 2018
16 Okt 2018

„Rozvoj vidieka, naša budúcnosť“

Viac
12 Okt 2018
13 Okt 2018

Martinské dožinky

Viac
11 Okt 2018
12 Okt 2018

Farmárske trhy

Viac
06 Okt 2018
06 Okt 2018

Jablkové hodovanie s mladým vínom

Viac
05 Okt 2018
05 Okt 2018

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020