• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

17 Jún 2013
Regionálne pracovisko Národnej  siete  rozvoja vidieka SR pre prešovský kraj Vás pozýva na odbornú exkurziu do Rakúska, ktorá sa uskutoční 26. – 29. 6. 2013....
Čítajte viac...
14 Jún 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom Vás pozýva na informačný seminár "Prístup Leader - súčasnosť...
Čítajte viac...
13 Jún 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre trenčiansky kraj Vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu "Spracovanie mlieka a mäsa", ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 28....
Čítajte viac...
30 Máj 2013
Konferencia "Udržanie života na vidieku" sa uskutoční 6. júna, v mesto Cork, Írsko.  Konferencia bude zameraná na otázky týkajúce sa pozície prístupu LEADER a možnému...
Čítajte viac...
29 Máj 2013
Národní sít Místních akčních skupin České republiky za finančnej podpory Ministerstva zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Vás srdečne pozýva na podujatie LeaderFest...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020