Kalendár akcií

09 Máj 2018
09 Máj 2018

Farmárske trhy

Viac
27 Apr 2018
27 Apr 2018

Aplikácia GSAA v praxi

Viac
25 Apr 2018
25 Apr 2018

Možnosti rozvoja v poľnohospodárstve

Viac
24 Apr 2018
24 Apr 2018

Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi II.

Viac
21 Apr 2018
21 Apr 2018

Zo Salaša do mesta 2018

Viac
18 Apr 2018
18 Apr 2018

„Podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva PRV SR 2014 -2020“

Viac
17 Apr 2018
17 Apr 2018

Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi I.

Viac
16 Apr 2018
16 Apr 2018

PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu)

Viac
13 Apr 2018
13 Apr 2018

Praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu)

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020