Kalendár akcií

05 Sep 2018
08 Sep 2018

Odborná exkurzia do zahraničia – Slovinsko

Viac
05 Sep 2018
08 Sep 2018

Odborná exkurzia do zahraničia – Slovinsko.

Viac
16 Aug 2018
16 Aug 2018

Informačný seminár k Podopatreniu 16.4 PRV SR 2014 - 2020

Viac
16 Aug 2018
19 Aug 2018

Agrokomplex 2018

Viac
08 Aug 2018
08 Aug 2018

Použitie verejného obstarávania pri implementácii projektov z PRV 2014-2020

Viac
28 Júl 2018
29 Júl 2018

12. ročník folklórneho festivalu Liptovské dni Matky

Viac
12 Júl 2018
12 Júl 2018

Informačný seminár: Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020

Viac
28 Jún 2018
29 Jún 2018

Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
25 Jún 2018
26 Jún 2018

Študijná cesta „Špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba, inovácie a príklady dobrej praxe“

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020