• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

09 Jún 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja
Čítajte viac...
09 Jún 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Zelená infraštruktúra, marginalizované skupiny obyvateľstva, udržateľnosť projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
09 Jún 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Zmenové konanie pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
09 Jún 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
03 Jún 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu „BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie s možnosťou realizácie v rámci podopatrenia 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2020\"
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020