• 1

Aktuality

29 Nov 2017
Prinášame vám reportáž natočenú TA3 so zábermi z konferencie venovanej Miestnym akčným skupinám so štatútom “Miestny rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na...
Čítajte viac...
27 Nov 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na podujatie: Trh regionálnych produktov
Čítajte viac...
23 Nov 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s obcou Nová Ves nad Žitavou vás pozýva na podujatie: „Novianska adventná remeselná nedeľa“
Čítajte viac...
10 Nov 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Bratislavský samosprávny kraj si Vás dovoľujú pozvať na Konferenciu rozvoja vidieka Bratislavského kraja 2017
Čítajte viac...
10 Nov 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si Vás dovoľuje informovať o plánovanom workshope, ktorého cieľom bude prezentácia a praktické...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020