Kalendár akcií

12 Mar 2021
12 Mar 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Žilinský kraj)

Viac
10 Mar 2021
10 Mar 2021

Obstarávanie tovarov a služieb v kontexte žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 50/PRV/2021 pre podopatrenie 4.1 – 1. termín

Viac
09 Mar 2021
09 Mar 2021

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (BA kraj)

Viac
04 Mar 2021
04 Mar 2021

Online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014-2020 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, 4.3.2021

Viac
03 Mar 2021
03 Mar 2021

Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020

Viac
02 Mar 2021
02 Mar 2021

Online seminár k výzve k podopatreniu PRV SR 2014-2020 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Viac
18 Feb 2021
18 Feb 2021

Udržateľnosť zelenej infraštruktúry v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
08 Feb 2021
08 Feb 2021

Prvé stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Viac
29 Jan 2021
29 Jan 2021

Online seminár 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP

Viac
28 Jan 2021
28 Jan 2021

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS Banskobystrického kraja

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020