Kalendár akcií

08 Okt 2019
11 Okt 2019

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Viac
08 Okt 2019
11 Okt 2019

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Viac
08 Okt 2019
11 Okt 2019

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika/Nemecko (Regionálnych antén NSRV SR pre Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj)

Viac
04 Okt 2019
04 Okt 2019

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta

Viac
26 Sep 2019
26 Sep 2019

Pozvánka na školenie: Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020

Viac
23 Sep 2019
23 Sep 2019

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Viac
23 Sep 2019
23 Sep 2019

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Viac
21 Sep 2019
21 Sep 2019

Mňam Fest 201

Viac
20 Sep 2019
20 Sep 2019

Stratégie CLLD a ich implementácia II.

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020