Kalendár akcií

11 Apr 2019
11 Apr 2019

Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z PO kraja)

Viac
10 Apr 2019
10 Apr 2019

Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z KE kraja)

Viac
09 Apr 2019
09 Apr 2019

Financovanie projektov, systémy financovania, žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
08 Apr 2019
08 Apr 2019

Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z BA, TT a NR kraja)

Viac
08 Apr 2019
08 Apr 2019

Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z BA, TT a NR kraja)

Viac
08 Apr 2019
08 Apr 2019

Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z BA, TT a NR kraja)

Viac
27 Mar 2019
27 Mar 2019

Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv

Viac
26 Mar 2019
26 Mar 2019

Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+

Viac
25 Mar 2019
25 Mar 2019

Postavenie vidieckych žien v poľnohospodárstve

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020