• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

20 Aug 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre KE kraj Vás pozýva na 20. Ždanianský jarmok
Čítajte viac...
20 Aug 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre PO kraj Vás pozýva na informačný seminár: \"Zákon o verejnom obstarávaní v projektoch PRV SR 2014 - 2020\"
Čítajte viac...
15 Aug 2018
Nové vydanie časopisu Spravodajca NSRV SR
Čítajte viac...
14 Aug 2018
Regionálne antény NSRV SR pre Nitriansky a Trnavský kraj Vás pozývajú na Odbornú exkurziu do zahraničia – Slovinsko
Čítajte viac...
06 Aug 2018
NSRV SR Vás pozýva na informačný seminár k Podopatreniu 16.4 PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020