• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

14 Dec 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému „Informačný webinár k výzve č. 50/PRV/2020 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“
Čítajte viac...
08 Dec 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár na tému: Moderné SMART technológie v rozvoji obcí a regiónov
Čítajte viac...
07 Dec 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na Informačný online webinár pre farmárov k aktuálnej výzve 4.1
Čítajte viac...
04 Dec 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačný online seminár \"Výmena skúseností mladých farmárov pri podaní druhej žiadosti o platbu (podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2020)\"
Čítajte viac...
03 Dec 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na Informačný online seminár „Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1“
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020