Aktuality

22 Nov 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Bratislavský samosprávny kraj Vás Pozývajú na aktivitu s názvom: \"Výmena skúseností s MAS Kopaničiarsky región\"
Čítajte viac...
22 Nov 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na študijnú zahraničnú cestu do spolkovej rakúskej krajiny Štajersko v termíne od 28.novembra do 1.decembra 2018.
Čítajte viac...
13 Nov 2018
Regionálne antény NSRV SR pre TT a TN kraj Vás pozývajú na Česko-slovenskú konferenciu „PROJEKTY SPOLUPRÁCE ako možnosti rozvoja vidieka v rámci implementácie CLLD a výmena skúseností – hľadanie spoločných tém a partnerov“
Čítajte viac...
08 Nov 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR vás pozýva na aktivitu nášho člena – Slovenského zväzu chovateľov, ktorý organizuje XXI. celoštátnu výstavu zvierat s medzinárodnou účasťou a III. majstrovstvá Slovenska v králičom hope.
Čítajte viac...
07 Nov 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020