• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

18 Sep 2018
Centrálna jednotka NSRV SR pozýva MAS z Košického kraja na vzdelávaciu aktivitu: Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti pre MAS z Košického kraja
Čítajte viac...
18 Sep 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na školenie k téme Ekonomika podniku potrebná na čerpanie fin. prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
17 Sep 2018
Centrálna jednotka NSRV SR pozýva MAS z Bratislavského a Nitrianskeho kraja na vzdelávaciu aktivitu: Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Bratislavského a Nitrianskeho kraja
Čítajte viac...
17 Sep 2018
Centrálna jednotka NSRV SR pozýva MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja na vzdelávaciu aktivitu: Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja
Čítajte viac...
17 Sep 2018
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Galanta a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj si Vás dovoľujú pozvať na Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020