• 1
  • 1

Aktuality

21 Sep 2020
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj vás pozýva na informačný workshop - Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD pre zástupcov MAS Košického kraja
Čítajte viac...
21 Sep 2020
Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Kalkulácia nákladov, tok finančných prostriedkov a platná legislatíva pri tvorbe prac. miest vo vzťahu k PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
21 Sep 2020
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Stratégia CLLD a interné smernice MAS v Prešovskom kraji
Čítajte viac...
18 Sep 2020
Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj vás pozýva na Informačný seminár MAS – strednodobé hodnotenie stratégie CLLD
Čítajte viac...
18 Sep 2020
Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj vás pozýva na Informačný seminár MAS – strednodobé hodnotenie stratégie CLLD
Čítajte viac...
Kalendár akcií

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020