• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

12 Okt 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov Regionálna zložka Nitra, Vás pozývajú na medzinárodnú včelársku výstavu HANÁCKA VČELA spojenú s konferenciou zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve, ktorá sa uskutoční dňa 20. októbra 2018 v Olomouci (Česká republika).
Čítajte viac...
11 Okt 2018
Nitriansky samosprávny kraj a regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj, Vás pozývajú na konferenciu „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“
Čítajte viac...
10 Okt 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj a OZ Premena Turca Vás pozývajú na prezentačno-informačné podujatie: \"Martinské dožinky\"
Čítajte viac...
08 Okt 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava Vás pozýva na konferenciu: „Rozvoj vidieka, naša budúcnosť“
Čítajte viac...
27 Sep 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Farmárske trhy
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020