• 1
  • 1

Aktuality

19 Aug 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre KE kraj Vás pozýva na 21. Ždanianský jarmok
Čítajte viac...
19 Aug 2019
Prinášame vám vynovené číslo Spravodajcu NSRV SR
Čítajte viac...
16 Aug 2019
Národná sieť rozvoja vidieka SR a Agentúra pre rozvoj vidieka vás pozývajú na prehliadku expozície v pavilóne F počas konania 46. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019, ktorá sa uskutoční 22. - 25. augusta 2019 v Nitre v areáli výstaviska agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
Čítajte viac...
13 Aug 2019
RA NSRV SR pre Košický kraj pozýva MAS na Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD.
Čítajte viac...
07 Aug 2019
Informácie pre MAS k implementácií stratégií CLLD – 5.1.1 a 5.1.2 IROP
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020