• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

14 Sep 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný workshop k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 - 2020 pre...
Čítajte viac...
12 Sep 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava Vás pozývajú na školenie k téme „Finančná analýza podniku z pohľadu plánovania a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 -2020“
Čítajte viac...
11 Sep 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na 8. Bánovecký Mňam fest. Príďte sa najesť a zabaviť do Bánoviec nad Bebravou na najväčší farmársky festival.
Čítajte viac...
06 Sep 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na informačno - vzdelávaciu aktivitu pod názvom: „Predajné zručnosti“
Čítajte viac...
06 Sep 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014-2020") si Vás...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020