Kalendár akcií

15 Dec 2020
15 Dec 2020

Informačný seminár „Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1“ ZA kraj

Viac
14 Dec 2020
14 Dec 2020

Informačný webinár pre farmárov k aktuálnej výzve 4.1

Viac
12 Dec 2020
12 Dec 2020

Gazdovský trh v obci Bátovce

Viac
10 Dec 2020
10 Dec 2020

Informačný seminár na tému: „Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1“ NR kraj

Viac
10 Dec 2020
10 Dec 2020

Výmena skúseností mladých farmárov pri podaní druhej žiadosti o platbu (podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 – 2020)

Viac
09 Dec 2020
09 Dec 2020

Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov z PRV SR 2014 - 2020

Viac
08 Dec 2020
08 Dec 2020

Podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

Viac
08 Dec 2020
08 Dec 2020

Horizontálne princípy a trvalo udržateľný rozvoj v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
07 Dec 2020
07 Dec 2020

Informačný seminár na tému: „Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1“ TT kraj

Viac
02 Dec 2020
02 Dec 2020

BOZP v kontexte inovatívnych technológií PRV SR

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020