• 1

Aktuality

02 Okt 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kra Vás pozýva na Tréningový seminár pre MAS/VSP.
Čítajte viac...
27 Sep 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na výmenu skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020 v SR - stretnutie so zahraničnými partnermi: ČESKO - SLOVENSKÉ STRETNUTIE PARTNEROV
Čítajte viac...
21 Sep 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na seminár: „Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020\"
Čítajte viac...
21 Sep 2017
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Nitriansky vínny festival
Čítajte viac...
19 Sep 2017
Regionálne antény NSRV SR pre Nitriansky a Trnavský kraj Vás pozývajú na odbornú exkurziu do Českej Republiky pre MAS/VSP z Nitrianskeho a Trnavského kraja.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020