• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

11 Júl 2018
Ôsmy ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny/verejno-súkromného partnerstva (MAS/VSP) priniesol 149 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov.
Čítajte viac...
19 Jún 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na informačný seminár \"Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020\"
Čítajte viac...
11 Jún 2018
ZAPOJTE SA DO HLASOVANIA O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU Z ÚZEMIA MAS/VSP 2018!
Čítajte viac...
08 Jún 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu do ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná Zahraničná exkurzia bude zameraná na príklady prípravy a realizácie projektov z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020, LEADER/CLLD, regionálne potraviny, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020