• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

17 Apr 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Aplikácia GSAA v praxi
Čítajte viac...
10 Apr 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu)“
Čítajte viac...
10 Apr 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár: „Možnosti rozvoja v poľnohospodárstve“
Čítajte viac...
09 Apr 2018
Pri príležitosti Dňa Európy, Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje 9. mája 2018 „Farmárske trhy“
Čítajte viac...
06 Apr 2018
NSRV SR si Vám dovoľuje dať do pozornosti aktivitu jedného z členov NSRV SR, a to konferenciu Vidiek - 21: lokálna produkcia, ekologické poľnohospodárstvo a šetrný turizmus - 26. - 27. apríl 2018
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020