• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

25 Apr 2018
Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od júna 2018 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom „Manažér aktivít centrálnej jednotky NSRV SR“
Čítajte viac...
17 Apr 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Aplikácia GSAA v praxi
Čítajte viac...
10 Apr 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu)“
Čítajte viac...
10 Apr 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár: „Možnosti rozvoja v poľnohospodárstve“
Čítajte viac...
09 Apr 2018
Pri príležitosti Dňa Európy, Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje 9. mája 2018 „Farmárske trhy“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020