• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

12 Mar 2018
Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku vyhlasuje 8. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc.
Čítajte viac...
12 Mar 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na \"Metodický deň ku GSAA\".
Čítajte viac...
05 Mar 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na: III. Dunajskostredský klobásový festival – trh regionálnych produktov
Čítajte viac...
20 Feb 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR ďakuje všetkým účastníkom študijnej cesty na medzinárodný veľtrh BIOFACH 2018 v Nemeckom Norimbergu za bezproblémový priebeh a zaujímavé podnety.
Čítajte viac...
15 Feb 2018
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj a pre Prešovský kraj Vás pozývajú na seminár s pracovným stretnutím \"Výzva č . 27/PRV/2018 - podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020. Výmena skúseností MAS s implementáciou stratégie CLLD v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji\".
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020