• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

26 Mar 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj pozýva zástupcov MAS z Košického kraja na školenie: „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“
Čítajte viac...
26 Mar 2019
Spolok pre obnovu dediny a Obec Miklušovce vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2019
Čítajte viac...
26 Mar 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na školenie na tému \"Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER\"
Čítajte viac...
25 Mar 2019
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky, Trnavský a Bratislavský kraj pozývajú zástupcov MAS z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja na školenie: „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“
Čítajte viac...
25 Mar 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj pozýva na vzdelávaciu aktivitu: Financovanie projektov, systémy financovania, žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020