• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

17 Sep 2018
Centrálna jednotka NSRV SR pozýva MAS z Bratislavského a Nitrianskeho kraja na vzdelávaciu aktivitu: Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Bratislavského a Nitrianskeho kraja
Čítajte viac...
17 Sep 2018
Centrálna jednotka NSRV SR pozýva MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja na vzdelávaciu aktivitu: Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020 pre MAS z Trenčianskeho a Trnavského kraja
Čítajte viac...
17 Sep 2018
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Galanta a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj si Vás dovoľujú pozvať na Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta
Čítajte viac...
13 Sep 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre TN kraj Vás pozýva na 7. Trenčiansky BIOjarmok
Čítajte viac...
11 Sep 2018
Centrálna jednotka NSRV SR pozýva MAS zo Žilinského a Banskobystrického kraja na vzdelávaciu aktivitu: Školenie pre MAS zo ZA a BB kraja k práci vo verejnej a neverejnej časti ITMS2014+
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020