• 1

Aktuality

14 Sep 2017
Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Vás pozývajú na konferenciu „Podporujeme rozvoj vidieka“ pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Čítajte viac...
14 Sep 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný workshop k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 - 2020 pre podopatrenie 7.4
Čítajte viac...
14 Sep 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný workshop k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 - 2020 pre...
Čítajte viac...
12 Sep 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava Vás pozývajú na školenie k téme „Finančná analýza podniku z pohľadu plánovania a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 -2020“
Čítajte viac...
11 Sep 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na 8. Bánovecký Mňam fest. Príďte sa najesť a zabaviť do Bánoviec nad Bebravou na najväčší farmársky festival.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020