Aktuality

11 Sep 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre PO kraj Vás pozýva na: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni - Prešovský kraj
Čítajte viac...
11 Sep 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre TN kraj Vás pozýva na 9. ročník festivalu \"Mňam Fest\" do Bánoviec nad Bebravou
Čítajte viac...
10 Sep 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Banskobystrický kraj organizuje v dňoch 26.09. – 27.09.2018 odbornú študijnú cestu do Rakúska zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, inovácie a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja.
Čítajte viac...
06 Sep 2018
Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti FAQ k Výzve č. 32/PRV/2018
Čítajte viac...
06 Sep 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný workshop: Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020