• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

06 Feb 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR vás pozýva na informačný seminár „Sociálna inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva ako súčasť stratégie CLLD“
Čítajte viac...
06 Feb 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na seminár: „Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov PRV SR 2014 – 2020„
Čítajte viac...
05 Feb 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF Vás pozývajú na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“Stredné Slovensko
Čítajte viac...
05 Feb 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF Vás pozývajú na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“Stredné Slovensko
Čítajte viac...
02 Feb 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s Vidieckou platformou si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu Vidiek žije!
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020