• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

31 Máj 2018
Pozvánka na aktivitu RA NSRV SR pre Prešovský kraj: Zásady a právne úpravy pri spracovaní osobných údajov, nariadenie GDPR pri implementácii projektov PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
31 Máj 2018
Národná sieť rozvoja vidieka SR organizuje v dňoch 13. – 15. júna 2018 odbornú študijnú cestu pre včelárov zo SR do susednej Českej republiky, zameranú na výmenu skúseností v oblastí včelárstva, inovácie a príklady dobrej praxi na včelárskej farme.
Čítajte viac...
25 Máj 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu \"Význam prístupu LEADER v rozvoji vidieka a jeho budúcnosť\"
Čítajte viac...
23 Máj 2018
Dotazník pre obce s cieľom nadviazanie spolupráce
Čítajte viac...
21 Máj 2018
Oznámenie o ochrane osobných údajov členov NSRV SR
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020