Aktuálne informácie

Pozvánka na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na Stretnutie regionálnej Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD, ktorá sa bude konať, dňa 10.05.2018 od 13:00 hod. do cca 16:00 hod.

V budove Plemenárskych služieb SR, š.p., Starohájska 29, 851 02 Bratislava, 1. poschodie.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020