PRV SR 2014 – 2020

Otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017 - FAQ k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu - časť 1 a 2

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k Usmerneniu PPA č. 8/2017 v časti PPA / Otázky-odpovede / Projektové podpory / PRV 2014-2020  / Otázky a odpovede k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu časť 1 a časť 2.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020