PRV SR 2014 – 2020

Výročná správa o vykonávaní PRV SR 2014 – 2020 za rok 2016

Výročná správa o vykonávaní Slovakia - Rural Development Programme
Obdobie 01/01/2016 - 31/12/2016
Verzia 2016.1
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020