PRV SR 2014 – 2020

Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2018

Riadiaci orgán pre PRV SR 2014 - 2020 zverejnil Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2018.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020