Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Družstvo SILICKÁ PLANINA 04952 041KE060094 Zvýšenie hospodárskeho výkonu Družstva SILICKÁ PLANINA investíciami v chove oviec SR, okres Rožňava, obec Silica Rožňava 4.1.2
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. 01701 042TN080008 Investícia do spracovateľských kapacít – EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. Ďurďové Považská Bystrica 4.2.1B
EPPROS, s.r.o. 85101 042BB080005 Investície do hmotného majetku - EPPROS, s.r.o. Muránska Lehota Bratislava 4.2.2B
EUCA s.r.o. 03401 064ZA070033 Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu na účelové zariadenie vidieckeho cestovného ruchu obec Lúčky, okres Ružomberok Ružomberok 6.4.1
František Szaxon 07653 041KE060096 Modernizácia živočíšnej výroby Zatín, Boľ, Vojka, Svinice Trebišov 4.1.2
GALAGRO, s.r.o. 82109 042TT080071 Výstavba haly na výrobu potravinových doplnkov Galanta Bratislava II 4.2.3B
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 07214 041KE060010 Samohybný postrekovač s variabilnou aplikáciou tekutých hnojív Pavlovce nad Uhom Michalovce 4.1.6
GAMOTA JR s.r.o. 82102 042BB080019 Technológia inovatívneho spracovania sóje Malé Straciny okres Veľký Krtíš Bratislava 4.2.5B
GASTRO SK, s.r.o. 96501 Č. 042BB080009 Modernizácia technického a technologického vybavenia spoločnosti GASTRO SK, s.r.o. SR, okres Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 4.2.4A
Hontianske Poiplie 99128 Xxx Stratégia miestneho rozvoja - Hontianske Poiplie okres Veľký Krtíš Veľký Krtíš 19.2
Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT 90871 041TT060180 Modernizácia strojno-technologických liniek v zeleninárstve Sekule, Moravský Svätý Ján Senica 4.1.1
Ján Bobro 96212 042BB080011 Pekáreň Hriňová - prestavba a prístavba SR, okres Detva, obec Hriňová Detva 4.2.3A
JOLI s.r.o. 92601 042NR080002 Zefektívnenie skladovej logistiky v podniku Diakovce Galanta 4.2.1A
Jozef Pastorek 94701 041NR060247 Investície do technológie na pestovanie zemiakov Nová Trstená Komárno 4.1.1
JT - PARTNER, s.r.o. 96205 042BB080087 Výroba krmív SR, Detva, Hriňová Detva 4.2.7B
Juraj Majovský 07501 041KE060006 Inovatívna investícia - Juraj Majovský SR, okres Trebišov obce: Trebišov časť Milhostov, Trebišov, Nový Ruskov; okres Michalovce obce: Trhovište, Rakovec nad Ondavou Trebišov 4.1.6
JUVIMA, s.r.o. 93028 041TT060039 Investície do hmotného majetku, oblasť 8 – JUVIMA, s.r.o. ul. SNP 770/12, Okoč 930 28 Dunajská Streda 4.1.8
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 041BB060169 Investície do živočíšnej výroby KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 4.1.2
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 90701 192TN210002 Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina na roky 2015-2022 Myjava, časť Turá Lúja, Gazdovský dvor Myjava 19.2
KORA Slovakia s.r.o. 84103 064ZA070096 Vybudovanie novej sedačkovej lakovky v stredisku ORAVA SNOW SR, okres Námestovo, obec Oravská Lesná Bratislava 6.4.1

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020