Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Bioaspa, spol. s r.o. 90801 041TT060189 Intenzifikácia pestovania jahôd obstaraním 54 ks premiestniteľných tunelových fóliovníkov s tienením. Kúty Senica 4.1.1
Biofarma Turie a.s. 01009 042ZA080051 SO 04 Výrobno prevádzkový objekt - výstavba skladovacích priestorov - časť B a prestavba nevyužívaného podkrovia na kancelárie v časti A SR, Žilina, Turie Žilina 4.2.1B
Biofarma Turie a.s. 01009 064ZA070001 SO 04 Výrobno prevádzkový objekt - Zmena stavby pred dokončením - Prestavba nevyužívaného podkrovného priestoru na ubytovanie Turie 656, 013 12 Turie, SR Žilina 6.4.1
Biofarma Turie a.s. 01009 041ZA060029 SO 07 Novostavba maštale I. etapa Turie 656, 013 12 Turie, SR Žilina 4.1.2
BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. 91105 042TN080045 Modernizácia výrobne kŕmnych zmesí Trenčín Trenčín 4.2.7B
BRANKO a.s. 94905 041NR060077 Umelá liaheň - Etapa II. Nitra Nitra 4.1.8
Common Comity, s.r.o. 07101 064BA070002 Rekonštrukcia a nadstavba objektu na ubytovacie zariadenie a welnes Malacky Michalovce 6.4.1
CUKÁREŇ EMILI, s.r.o 97217 041TN080012 CUKRÁREŇ EMILI - inovácie 21. storočia v cukrárenskom priemysle Kanianka Prievidza 4.2.3A
Dobo-Jeník Ľubomír, Ing 07253 041KE060003 Samochodný postrekovač Bežovce Lekárovce Vysoká n/Uhom Sobrance 4.1.6
Družstvo SILICKÁ PLANINA 04952 041KE060094 Zvýšenie hospodárskeho výkonu Družstva SILICKÁ PLANINA investíciami v chove oviec SR, okres Rožňava, obec Silica Rožňava 4.1.2
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. 01701 042TN080008 Investícia do spracovateľských kapacít – EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. Ďurďové Považská Bystrica 4.2.1B
EPPROS, s.r.o. 85101 042BB080005 Investície do hmotného majetku - EPPROS, s.r.o. Muránska Lehota Bratislava 4.2.2B
EUCA s.r.o. 03401 064ZA070033 Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu na účelové zariadenie vidieckeho cestovného ruchu obec Lúčky, okres Ružomberok Ružomberok 6.4.1
FISH&AGRO farma, s.r.o. 02061 042TN080025 Obstaranie technológie na spracovanie mäsa FISH&AGRO farma, s.r.o. Púchov Púchov 4.2.1A
František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny 92041 042TT080003 Obstaranie úžitkového automobilu s transportným chladiarenským zariadením a chladiarenským vyizolovaním ložného priestoru Leopoldov Hlohovec 4.2.1A
František Szaxon 07653 041KE060096 Modernizácia živočíšnej výroby Zatín, Boľ, Vojka, Svinice Trebišov 4.1.2
GALAGRO, s.r.o. 82109 042TT080071 Výstavba haly na výrobu potravinových doplnkov Galanta Bratislava II 4.2.3B
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 07214 041KE060010 Samohybný postrekovač s variabilnou aplikáciou tekutých hnojív Pavlovce nad Uhom Michalovce 4.1.6
GAMOTA JR s.r.o. 82102 042BB080019 Technológia inovatívneho spracovania sóje Malé Straciny okres Veľký Krtíš Bratislava 4.2.5B
GASTRO SK, s.r.o. 96501 Č. 042BB080009 Modernizácia technického a technologického vybavenia spoločnosti GASTRO SK, s.r.o. SR, okres Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 4.2.4A

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020