Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo 93701 041NR060070 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – PD Kukučínov Kukučínov Levice 4.1.6
Ľuboš Pastorek 94701 041NR060178 Modernizácia technológie pozberovej úpravy zemiakov Nová Trstená Komárno 4.1.5
MA-JA Slovakia s.r.o. 94657 042NR080032 Modernizácia technického a technologického vybavenia spoločnosti MA-JA Slovakia,s.r.o. Nitriansky kraj,okres Komárno,obec Svätý Peter, Široká 27 Komárno 4.2.3A
Malokarpatské partnerstvo o.z. 91908 192TT210002 Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo Územie Malokarpatského partnerstva o.z. (23 obcí) Trnava 19.2
Marián Imrišek 95101 041NR060003 Samohybný postrekovač s variabilnou aplikáciou tekutých hnojív Chrenová, Veľké Janíkovce, Mikov Dvor, Veľký Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 4.1.6
MAS „Horný Šariš – Minčol“ 06541 192PO210022 Stratégia CLLD MAS „Horný Šariš – Minčol“ Čirč, Ďurková, Hromoš, Kyjov, Ľubotín, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa nad Popradom, Šambron, Šarišské Jastrabie, Vislanka Stará Ľubovňa 19.2
Miestna akčná skupina BODROG,o.z. 07636 192KE210010 Stratégia CLLD MAS BODROG, o.z. Klin nad Bodrogom, Malý Horeš,Malý Kamenec, Pribeník,Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Svinice, Veľký Horeš, Veľký Kamenec Trebišov 19.2
Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie 07222 192KE210002 Spolu za zdravé, ekonomicky silné a atraktívne územie spájajúce centrá Dolného a Horného Zemplína. Slovenská republika Michalovce 19.2
MAS Gemer - Rožňava 04801 192KE210004 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Gemer - Rožňava územie MAS Gemer - Rožňava, 14 obcí Rožňava 19.2
MAS HORNOHRAD 98526 192BB210003 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS HORNOHRAD na programové obdobie 2014 - 2020 Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Hradište, Ozdín, České Brezovo, Mládzovo, Breznička, Kalinovo Poltár 19.2
MAS Orava, o.z. 02743 192ZA210010 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou regiónu Oravy Územie MAS Orava, o.z. - obce okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín Dolný Kubín 19.2
MAS RUDOHORIE, o.z. 04421 192KE210009 Integrovaný a inovatívny rozvoj územia MAS RUDOHORIE,o. z. Na území MAS- Baška,Bukovec, Hodkovce, Hýľov, Jasov, Malá Ida, Medzev, Nižný Klátov, Nováčany, Poproč, Rudník, Šemša, Štós, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Zlatá Idka Košice-okolie 19.2
Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z. 07801 192KE210013 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou v Sečovskom regióne Územie MAS- Bačkov, Dargov, Dvorianky, Hriadky,Kravany, Malé Ozorovce, Nový Ruskov, Parchovany, Plechotice, Sečovce, Stankovce, Trnávka, Veľké Ozorovce, Višňov, Zbehňov, Zemplínska Teplica Trebšov 19.2
MAS SKALA, o.z. 08233 192PO210018 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS SKALA, o.z. Široké, Kojatice, Hrabkov, Krížovany, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Ondrašovce, Víťaz, Ovčie, Chminianske Jakubovany, Malý Šariš, Župčany Prešov 19.2
MAS Stará Čierna voda 92502 192TT210010 Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS Dolné Saliby Galanta 19.2
MAS ŠAFRÁN 08214 192PO210005 "Rozvoj Šafránu - Naša priorita" Čelovce, Chmeľov, Chmeľovec, Demjata, Fulianka, Kapušany, Lada, Lipníky, Ľubotice, Nemcovce, Okružná, Podhorany, Proč, Pušovce, Ruská Nová Ves, Šarišská Poruba, Šarišská Trstená, Teriakovce, Trnkov, Tulčík, Vyšná Šebastová a Zlatá Baňa Prešov 19.2
MAS Záhorie, o.z. 90501 192TT210010 Integrovaná stratégia územného rozvoja MAS Záhorie, o.z Borský Svätý Jur, Borský Mikuláš, Bílkove Humence, Dojč, Koválov, Kuklov, Lakšárska Nová Ves, Rybky, Smrdáky, Šajdíkove Humence, Štefanov, Častkov, Rohov, Rovensko, Čáry, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Senica, Šaštín-Stráže Senica 19.2
Miestna akčná skupina Strážovské vrchy 91451 192TN210011 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, Omšenie, Dolná Poruba, Čierna Lehota, Krásna Ves, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Žitná – Radiša, Uhrovské Podhradie, Omastiná, Kšinná, Miezgovce, Horné Naštice Trenčiansky 19.2
Miestna akčná skupina 11 PLUS 91942 192TT210008 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny MAS 11 PLUS Abrahám, Cífer, Hoste, Hrnčiarovce nad Parnou, Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Opoj, Pavlice, Pusté Úľany, Slovenská Nová Ves, Veľké Úľany, Veľký Grob, Vlčkovce, Voderady, Zeleneč Trnava 19.2
Miestna akčná skupina Biela Orava 02963 192ZA210007 Spoločne za rozvoj najsevernejšieho regiónu Slovenska Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Námestovo, Vavrečka, Oravská Jasenica, Oravské Veselé, Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, Lomná, Zákamenné, Novoť, Oravská Lesná, Ťapešovo, Lokca, Vasiľov, Babín Námestovo 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020