Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie 98002 192BB210013 Integrovaná stratégia rozvoja územia miestnej akčnej skupiny Cerovina Belín, Blhovce, Bottovo, Čierny Potok, Drňa, Dubno, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Gortva , Hajnáčka, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Jesenské, Jestice, Konrádovce, Nová Bašta, Pavlovce, Petrovce, Rimavské Janovce, Stará Bašta, Studená, Súto Rimavská Sobota 19.2
Miestna akčná skupina Dudváh (v angličtine: Local Action Group Dudváh) 92532 192TT210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh Územie Miestnej akčnej skupiny Dudváh Galanta 19.2
Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo 96241 192BB210014 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Hontiansko-Novohradské partnerstvo Bzovík Krupina 19.2
Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA 08601 192PO210023 Horná Topľa – Bohatstvo v Krajine, Bohatstvo v Ľuďoch Bardejov Becherov Bogliarka Cigeľka Frička Gaboltov Gerlachov Hrabské Chmeľová Krivé Kríže Kružlov Kurov Lenartov Livov Livovská Huta Lukov Malcov Mokroluh Nižný Tvarožec Petrová Regetovka Rokytov Snakov Stebnícka Huta Stebník Sveržov Tarnov Vyšný Tvarože Bardejov 19.2
Miestna akčná skupina Chopok juh 97644 192BB210011 Stratégia CLLD MAS Chopok juh Jarabá, Bystrá, Mýto pod Ďumbierom, Horná Lehota, Dolná Lehota, Podbrezová, Nemecká, Jasenie, Predajná, Ráztoka, Mesto Brezno Brezno 19.2
Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. 06801 192PO210004 MAS LABOREC:VIDIEK PRE MESTO-MESTO PRE VIDIEK Medzilaborce Medzilaborce 19.2
Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO 06511 192PO210015 Región kde pramení spoločná sila Okres Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 19.2
Miestna akčná skupina MALOHONT 98052 192BB210007 Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom MAS MALOHONT Rimavská Sobota, Poltár, Revúca 19.2
Miestna akčná skupina POONDAVIE, o. z. 07204 192KE210011 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou – Miestna akčná skupina POONDAVIE, o. z. na území MAS: Tušice,Tušická Nová Ves, Horovce, Moravany, Rakovec nad Ondavou,Trhovište,Bánovce nad Ondavou, Ložín, Bracovce, Falkušovce, Kačanov, Markovce, Malčice, Petrikovce Michalovce 19.2
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa 09431 192PO210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Slanské vrchy - Topľa obce: Babie Bystré Čierne nad Topľou Detrík Ďurďoš Hanušovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou Hlinné Jastrabie nad Topľou Matiaška Medzianky Merník Michalok Pavlovce Petkovce Petrovce Prosačov Radvanovce Remeniny Rudlov Ruská Voľa Skrabské Soľ Vavrinec Vl Vranov nad Topľou 19.2
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA SPOLOČENSTVA OBCÍ TOPOĽČIANSKO-DUCHONSKÉHO MIKROREGIÓNU 95501 192NR210005 "Takto chceme žiť v doline pod Panskou Javorinou" Územie MAS SOTDUM Topoľčany 19.2
Miestna akčná skupina STRÁŽE 08267 192PO210026 S-poločenstvo T-rvalého R-ozvoja - Á-trium Ž-ivota a E-nergie územie MAS STRÁŽE Prešov 19.2
Miestna akčná skupina Stredné Ponitrie 95844 192TN210008 Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Stredné Ponitrie MAS Stredné Ponitrie, okres Partizánske, Trenčiansky kraj Partizánske 19.2
Miestna akčná skupina TOPOĽA, o. z. 08701 192PO210021 „MAS TOPOĽA – meníme sny na skutočnosť“ Brezov, Dukovce, Fijaš, Giraltovce, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Lascov, Lúčka, Lužany pri Topli, Marhaň, Matovce, Mičakovce, Okrúhle, Radoma, Soboš, Štefurov, Valkovce, Železník, Želmanovce Svidník 19.2
Miestna akčná skupina Vršatec 91441 192TN210010 ,,Pod Vršatecem, od lenivosti chraň se piľností" Hugolín Martin Gavlovič Územie MAS Vršatec Trenčín 19.2
Mikroregión TRÍBEČSKO 95193 192NR210002 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Mikroregiónu Tríbečsko územie MAS Zlaté Moravce 19.2
NAŠA LIESKA o.z. 96221 192BB210004 Stratégia CLLD občianskeho združenia NAŠA LIESKA územie MAS NAŠA LIESKA Zvolen 19.2
Naše Považie 01701 192TN210004 Stratégia miestneho rozvoja MAS Naše Považie Púchov, Beluša, Bodiná, Brvnište, Čelkova Lehota, Dohňany, Dolná Breznica, Dolná Mariková, Dolné Kočkovce, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Breznica, Horná Mariková, Horný Lieskov, Horovce, Jasenica, Klieština, Kostolec, Kvašov, Lazy pod Mak Púchov 19.2
Nová Bodva, družstvo 04402 041KE060078 Zvýšenie konkurencieschopnosti-Nová Bodva, družstvo-modernizáciou farmy dojníc Turnianska Nová Ves Košice okolie 4.1.2
O R A G R O spol. s r.o. 02962 041PO060009 Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s presnou aplikáciou vo firme O R A G R O spol.s r.o. Kurima Námestovo 4.1.6

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020