Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Dušan Koštialik 96201 041BB060121 Investície do živočíšnej výroby – Dušan Koštialik Boroviny-Krvavník, Zvolenská Slatina Zvolen 4.1.2
EKO-JG s.r.o 98511 041BB060079 Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov – EKO-JG s.r.o Stará Halič Banskobystrický 4.1.2
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. 01701 042TN080008 Investícia do spracovateľských kapacít – EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. Ďurďové Považská Bystrica 4.2.1B
EPPROS, s.r.o. 85101 042BB080005 Investície do hmotného majetku - EPPROS, s.r.o. Muránska Lehota Bratislava 4.2.2B
EUCA s.r.o. 03401 064ZA070033 Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu na účelové zariadenie vidieckeho cestovného ruchu obec Lúčky, okres Ružomberok Ružomberok 6.4.1
FARKAS + spol. s r.o. 99128 042BB080088 Investície do hmotného majetku - FARKAS + spol. s r.o. Vinica Veľký Krtíš 4.2.6B
FATIMEX, s.r.o. 01001 041ZA060033 Investície do živočíšnej výroby spoločnosti FATIMEX s.r.o. Fačkov Čičmany Žilina 4.1.2
FISH&AGRO farma, s.r.o. 02061 042TN080025 Obstaranie technológie na spracovanie mäsa FISH&AGRO farma, s.r.o. Púchov Púchov 4.2.1A
František Lukáčik Mäso údeniny-potraviny 92041 042TT080003 Obstaranie úžitkového automobilu s transportným chladiarenským zariadením a chladiarenským vyizolovaním ložného priestoru Leopoldov Hlohovec 4.2.1A
František Szaxon 07653 041KE060096 Modernizácia živočíšnej výroby Zatín, Boľ, Vojka, Svinice Trebišov 4.1.2
Frtus Winery, s.r.o. 93405 042NR080086 Technológia FRTUS WINERY Levice Levice 4.2.6A
GALAGRO, s.r.o. 82109 042TT080071 Výstavba haly na výrobu potravinových doplnkov Galanta Bratislava II 4.2.3B
GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom 07214 041KE060010 Samohybný postrekovač s variabilnou aplikáciou tekutých hnojív Pavlovce nad Uhom Michalovce 4.1.6
GAMOTA JR s.r.o. 82102 042BB080019 Technológia inovatívneho spracovania sóje Malé Straciny okres Veľký Krtíš Bratislava 4.2.5B
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 06401 042PO080028 Rozšírenie výroby ovocných destilátov Prešovská 8, Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 4.2.6B
GASTRO SK, s.r.o. 96501 Č. 042BB080009 Modernizácia technického a technologického vybavenia spoločnosti GASTRO SK, s.r.o. SR, okres Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 4.2.4A
Holeška 92208 192TT210005/A Stratégia miestneho rozvoja CLLD - Občianske združenie HOLEŠKA Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany, Nižná, Ostrov, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veselé, Veľké Kostoľany Piešťany 19.2
Hontianske Poiplie 99128 Xxx Stratégia miestneho rozvoja - Hontianske Poiplie okres Veľký Krtíš Veľký Krtíš 19.2
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 95135 042NR080045 Modernizácia a prestavba porážky hydiny Veľké Zálužie Nitra 4.2.1B
HYDINA HOLDING, s.r.o. 03101 041PO060029 Investície do poľnohospodárskeho podniku - HYDINA HOLDING, s.r.o. Kežmarok Liptovský Mikuláš 4.1.8

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020