Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Holeška 92208 192TT210005/A Stratégia miestneho rozvoja CLLD - Občianske združenie HOLEŠKA Borovce, Dolný Lopašov, Dubovany, Chtelnica, Kočín-Lančár, Krakovany, Nižná, Ostrov, Rakovice, Šterusy, Trebatice, Veselé, Veľké Kostoľany Piešťany 19.2
Hontianske Poiplie 99128 Xxx Stratégia miestneho rozvoja - Hontianske Poiplie okres Veľký Krtíš Veľký Krtíš 19.2
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 95135 042NR080045 Modernizácia a prestavba porážky hydiny Veľké Zálužie Nitra 4.2.1B
Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT 90871 041TT060180 Modernizácia strojno-technologických liniek v zeleninárstve Sekule, Moravský Svätý Ján Senica 4.1.1
J.F.A. Invest, s.r.o. 93101 042TT080058 Technológia spracovania hrozna a výroby vína Skalica, vinohradnícka časť Zlodejovce Dunajská Streda 4.2.6A
Ján Bobro 96212 042BB080011 Pekáreň Hriňová - prestavba a prístavba SR, okres Detva, obec Hriňová Detva 4.2.3A
JOLI s.r.o. 92601 042NR080002 Zefektívnenie skladovej logistiky v podniku Diakovce Galanta 4.2.1A
Jozef Krchňavý 95501 041NR060191 Nákup mechanizácie pre produkciu zeleniny Ludanice, Mýtna Nová Ves Topoľčany 4.1.1
Jozef Pastorek 94701 041NR060247 Investície do technológie na pestovanie zemiakov Nová Trstená Komárno 4.1.1
JT - PARTNER, s.r.o. 96205 042BB080087 Výroba krmív SR, Detva, Hriňová Detva 4.2.7B
Július Borbás - SHR 98004 041BB060095 Investícia do technologického vybavenia SHR Július Borbás Gemerské Dechtáre Hostice Šimonovce Drňa Rimavská Sobota 4.1.2
Juraj Majovský 07501 041KE060006 Inovatívna investícia - Juraj Majovský SR, okres Trebišov obce: Trebišov časť Milhostov, Trebišov, Nový Ruskov; okres Michalovce obce: Trhovište, Rakovec nad Ondavou Trebišov 4.1.6
Juraj Zápražný 90201 042BA080026 Investícia do spracovateľských kapacít – Juraj Zápražný Vinosady Pezinok 4.2.6B
JUVIMA, s.r.o. 93028 041TT060039 Investície do hmotného majetku, oblasť 8 – JUVIMA, s.r.o. ul. SNP 770/12, Okoč 930 28 Dunajská Streda 4.1.8
K.LANG, spol. s r.o. 92901 041TT060007 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - K.LANG, spol. s r.o. Čófta Dunajská Streda 4.1.6
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 041BB060169 Investície do živočíšnej výroby KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 4.1.2
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 90701 192TN210002 Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina na roky 2015-2022 Myjava, časť Turá Lúja, Gazdovský dvor Myjava 19.2
KORA Slovakia s.r.o. 84103 064ZA070096 Vybudovanie novej sedačkovej lakovky v stredisku ORAVA SNOW SR, okres Námestovo, obec Oravská Lesná Bratislava 6.4.1
Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo 93701 041NR060070 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – PD Kukučínov Kukučínov Levice 4.1.6
Ľuboš Pastorek 94701 041NR060178 Modernizácia technológie pozberovej úpravy zemiakov Nová Trstená Komárno 4.1.5

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020