Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Ildikó Kossárová ILKO 93005 064TT070009 Investícia do výstavby ubytovacieho zariadenia - Gabčíkovo Gabčíkovo Dunajská Streda 6.4.1
Ing. Jozef Rusňák AGROPLANT 90871 041TT060180 Modernizácia strojno-technologických liniek v zeleninárstve Sekule, Moravský Svätý Ján Senica 4.1.1
Ing. Lajos Csóka 94621 042NR080004 Investícia do spracovateľských kapacít – Ing. Lajos Csóka Veľké Kosihy Komárno 4.2.6A
Ing. Marian Mráz 93601 041NR060024 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - Ing. Marian Mráz Šahy - Tešmak Levice 4.1.6
Ing. Vladimír Očvár - PRODOLES 05342 064PO070044 Vybudovanie ubytovacieho zariadenia s orientáciou na vidiecky cestovný ruch Vysoké Tatry, k. ú. Starý Smokovec Spišská Nová Ves 6.4.1
ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. 92901 041TT060013 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - ISTRA - Malé Dvorníky, spol. s r.o. Malé Dvorníky Dunajská Streda 4.1.6
J.F.A. Invest, s.r.o. 93101 042TT080058 Technológia spracovania hrozna a výroby vína Skalica, vinohradnícka časť Zlodejovce Dunajská Streda 4.2.6A
Ján Bobro 96212 042BB080011 Pekáreň Hriňová - prestavba a prístavba SR, okres Detva, obec Hriňová Detva 4.2.3A
Janka Balušíková 01816 042TN080011 Inovatívna technológia spracovania mlieka a výroby mliečnych výrobkov – Janka Balušíková Domaniža Považská Bystrica 4.2.2A
JOLI s.r.o. 92601 042NR080002 Zefektívnenie skladovej logistiky v podniku Diakovce Galanta 4.2.1A
Jozef Krchňavý 95501 041NR060191 Nákup mechanizácie pre produkciu zeleniny Ludanice, Mýtna Nová Ves Topoľčany 4.1.1
Jozef Pastorek 94701 041NR060247 Investície do technológie na pestovanie zemiakov Nová Trstená Komárno 4.1.1
JT - PARTNER, s.r.o. 96205 042BB080087 Výroba krmív SR, Detva, Hriňová Detva 4.2.7B
Július Borbás - SHR 98004 041BB060095 Investícia do technologického vybavenia SHR Július Borbás Gemerské Dechtáre Hostice Šimonovce Drňa Rimavská Sobota 4.1.2
Juraj Majovský 07501 041KE060006 Inovatívna investícia - Juraj Majovský SR, okres Trebišov obce: Trebišov časť Milhostov, Trebišov, Nový Ruskov; okres Michalovce obce: Trhovište, Rakovec nad Ondavou Trebišov 4.1.6
Juraj Majovský 07501 041KE060006 Inovatívna investícia - Juraj Majovský Milhostov 121, 07501 Trebišov Trebišov 4.1.6
Juraj Zápražný 90201 042BA080026 Investícia do spracovateľských kapacít – Juraj Zápražný Vinosady Pezinok 4.2.6B
JUVIMA, s.r.o. 93028 041TT060039 Investície do hmotného majetku, oblasť 8 – JUVIMA, s.r.o. ul. SNP 770/12, Okoč 930 28 Dunajská Streda 4.1.8
K.LANG, spol. s r.o. 92901 041TT060007 Investície do hmotného majetku, oblasť 6 - K.LANG, spol. s r.o. Čófta Dunajská Streda 4.1.6
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. 98051 041BB060169 Investície do živočíšnej výroby KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Veľké Teriakovce Rimavská Sobota 4.1.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020