Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ 06501 192PO210001 Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť Forbasy, Hniezdne, Hraničné, Jarabina, Kamienka, Lacková, Litmanová, Nižné Ružbachy, Podolínec, Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 19.2
Dolné Záhorie 90874 192BA210001 Stratégia CLLD - Dolné Záhorie Územie MAS Dolné Záhorie (katastrálne územia 15 obcí, 2 miest a 1 mestskej časti) Malacky 19.2
Občianske združenie Dukla 09002 192PO210009 Kraj pod Duklou – územie s perspektívou Belejovce Beňadikovce Bodružal Cernina Cigla Dlhoňa Dobroslava Dubová Havranec Hrabovčík Hunkovce Hutka Jedlinka Jurkova Voľa Kapišová Kečkovce Korejovce Krajná Bystrá Krajná Poľana Krajná Porúbka Krajné Čierno Kr Svidník 19.2
Občianske združenie Ipeľ - Hont 93582 192NR210011 Stratégia CLLD - komunitne riadeného rozvoja Občianskeho združenia Ipeľ - Hont Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Šahy, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom Levice 19.2
Občianske združenie KRAS 04911 192KE210017 Stratégia CLLD pre územie MAS KRAS Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec Rožňava 19.2
Občianske združenie MAS LEV, o. z. 05401 192PO210006 Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých okres Levoča - územie miestnej akčnej skupiny Levoča 19.2
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z. 08301 192PO210019 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Kráľovská história, krásna príroda, tvoriví ľudia - to je Sabinovsko" územie MAS - Sabinov, Drienica, Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Uzovce, Ratvaj, Hubošovce, Jakovany, Ľutina, Olejníkov Sabinov 19.2
Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry, o.z. 97271 192TN210003 SPOLOČNÝ PRIESTOR, SPOLOČNÝ ŽIVOT, SPOLOČNÁ CESTA Bystričany Čereňany Diviacka Nová Ves Diviaky nad Nitricou Dolné Vestenice Horná Ves Horné Vestenice Kamenec pod Vtáčnikom Nitrianske Sučany Nitrica Nováky Oslany Podhradie Radobica Zemianske Kostoľany Prievidza 19.2
Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 95182 192NR210007 Stratégia CLLD mikroregiónu "Požitavie - Širočina" Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Čifáre, Choča, Kozárovce, Malé Vozokany, Nemčiňany, Nevidzany, Nová Ves nad Žitavou, Slepčany, Tajná, Tekovské Nemce, Telince, Tesárske Mlyňany, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Vráble. Zlaté Moravce 19.2
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš 05973 192PO210020 SPIŠ - otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti územie MAS Spiš Kežmarok 19.2
Občianske združenie Stredný Liptov 03215 192ZA210009 Tvoríme rozvoj Stredného Liptova Územie MAS Stredný Liptov Liptovský Mikuláš 19.2
Občianske združenie Tekov-Hont 93587 192NR210015 Stratégia CLLD OZ Tekov-Hont ,,S nami pre nás" Bajka, Bátovce, Beša, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Devičany, Dolná Seč, Dolný Pial, Domadice, Drženice, Hontianske Trsťany, Horná Seč, Hronské Kosihy, Iňa, Jabloňovce, Jesenské, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Krškany, Lok, Lula, Malé Kozmálovce, M Levice 19.2
Občianske združenie Zlatá cesta 96973 192BB210020 Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zlatej cesty 2014-2020 "Naša minulosť nám pomáha hľadať cestu do budúcnosti" Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Banská Štiavnica, Beluj, Dekýš, Devičie, Domaníky, Drážovce, Dudince, Ilija, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Kozelník, Kráľovce – Krnišov, Ladzany, Lišov, Medovarce, Močiar, Počúvadlo, Podhorie Banská Štiavnica, Krupina 19.2
Občianske združenie Žiarska kotlina 96501 192BB210018 Žiarska kotlina – jedna veľká rodina Okres Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom 19.2
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" 03401 192ZA210012 Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova členské územie MAS (okres Ružomberok) Ružomberok 19.2
OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" 01303 192ZA210002 Stratégia CLLD mikroregiónu terchovskej doliny Členské obce MAS (Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička Nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá) Žilina 19.2
Ipeľská Kotlina - Novohrad 99106 192BB210002 Ipeľská Kotlina - Novohrad Mikroregióny Ipeľská dolina – Ipolyvölgye mikrorégió a Údolie Čebovského potoka Veľký Krtíš 19.2
OZ Malokarpatský región 90089 192BA210002 Stratégia CLLD OZ Malokarpatský región Územie MAS Pezinok 19.2
Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. 06777 192PO210014 Stratégia komunitou vedeného miestneho rozvoja pre územie MAS Pod Vihorlatom Sninský a Humenský okres Snina, Humenné 19.2
OZ RADOŠINKA 95142 192NR210010 Stratégia CLLD OZ RADOŠINKA Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Lukáčovce, Šurianky, Hruboňovo, Nové Sady, Čab, Malé Zálužie, Kapince, Ardanovce, Blesovce, Biskupová, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Rado Nitra 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020