Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
KOGE HK s.r.o. 83104 041NR060084 Priemyselný závod s logistickým centrom na účely intenzívneho pestovania potravín - Skleník A SR, okres - Levice, obec- Levice Bratislava 4.1.8
Kolozsi Ranch, s. r. o. 92583 064NR070009 ZÁZEMIE ZÁPRAHOVÉHO KLUBU S VIDIECKYM TURIZMOM – REKONŠTRUKCIA Žihárec Šaľa 6.4.1
Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 90701 192TN210002 Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina na roky 2015-2022 Myjava, časť Turá Lúja, Gazdovský dvor Myjava 19.2
KORA Slovakia s.r.o. 84103 064ZA070096 Vybudovanie novej sedačkovej lakovky v stredisku ORAVA SNOW SR, okres Námestovo, obec Oravská Lesná Bratislava 6.4.1
Korlat s.r.o. 90632 064TT070018 Vybudovanie moderného penziónu v obci Cerová - Lieskové Lieskové 484, 90633 Cerová Senica 6.4.1
KROK, spol. s r.o. 92701 042NR080036 Sklad so sušičkou zrnín Vlčany Šaľa 4.2.7B
Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo 93701 041NR060070 Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – PD Kukučínov Kukučínov Levice 4.1.6
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s. 03101 042ZA080029 Inovujeme v Lippeku Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dúbrava, Likavka Liptovský Mikuláš 4.2.3B
Ľuboš Pastorek 94701 041NR060178 Modernizácia technológie pozberovej úpravy zemiakov Nová Trstená Komárno 4.1.5
LÚČNICA, spol. s r.o. 95188 041NR060240 Investície do špeciálne rastlinnej výroby spoločnosti LÚČNICA, spol. s r.o. Lúčnica nad Žitavou Nitra 4.1.1
MA-JA Slovakia s.r.o. 94657 042NR080032 Modernizácia technického a technologického vybavenia spoločnosti MA-JA Slovakia,s.r.o. Nitriansky kraj,okres Komárno,obec Svätý Peter, Široká 27 Komárno 4.2.3A
Malodunajsko 90045 192BA210003 Stratégia CLLD MAS MALODUNAJSKO 2014 - 2020 Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Igram, Kaplná, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Réca, Tomášov, Tureň, Vlky, Zálesie Senec 19.2
Malokarpatské partnerstvo o.z. 91908 192TT210002 Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo Územie Malokarpatského partnerstva o.z. (23 obcí) Trnava 19.2
MÁNYA, spol. s.r.o. 94354 042NR080009 Zvýšenie efektívnosti spracovateľského procesu a kvality produktov prostredníctvom obstarania inovatívnych technológií a energetických úspor. Svodín Nové Zámky 4.2.5B
Marián Imrišek 95101 041NR060003 Samohybný postrekovač s variabilnou aplikáciou tekutých hnojív Chrenová, Veľké Janíkovce, Mikov Dvor, Veľký Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce Nitra 4.1.6
MAS - Dvory a okolie 94131 192NR210008 Stratégia miestneho rozvoja MAS – Dvory a okolie Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín, Šarkan Nové Zámky 19.2
MAS „Horný Šariš – Minčol“ 06541 192PO210022 Stratégia CLLD MAS „Horný Šariš – Minčol“ Čirč, Ďurková, Hromoš, Kyjov, Ľubotín, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa nad Popradom, Šambron, Šarišské Jastrabie, Vislanka Stará Ľubovňa 19.2
Miestna akčná skupina BODROG,o.z. 07636 192KE210010 Stratégia CLLD MAS BODROG, o.z. Klin nad Bodrogom, Malý Horeš,Malý Kamenec, Pribeník,Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Svinice, Veľký Horeš, Veľký Kamenec Trebišov 19.2
Miestna akčná skupina DUŠA, občianske združenie 07222 192KE210002 Spolu za zdravé, ekonomicky silné a atraktívne územie spájajúce centrá Dolného a Horného Zemplína. Slovenská republika Michalovce 19.2
MAS Gemer - Rožňava 04801 192KE210004 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Gemer - Rožňava územie MAS Gemer - Rožňava, 14 obcí Rožňava 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020