Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
Partnerstvo BACHUREŇ 08263 192PO210025 "BACHUREŇ - územie, ktoré nás spojilo" Bertotovce, Daletice, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Jarovnice, Lažany, Lipovce, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Renčišov, Šindliar, Štefanovce, Uzovské Pekľany, Uzovský Šalgov Sabinov 19.2
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron 98061 192BB210001 Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron Rimavská Sobota 19.2
PD Čachtice 91621 041TN060011 Zavádzanie inovatívnych technológií do podnikov Čachtice Nové Mesto nad Váhom 4.1.6
Občianske združenie Podhoran 90635 192TT210001 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Podhoran Obce Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Prietrž, Hlboké Senica 19.2
Podpoľanie 96212 192BB210016 5P - program pre príťažlivé Podpoľanie + územie MAS Podpoľanie Detva 19.2
Poľnohospodár Nové Zámky a.s. 94085 041NR060056 Zvýšenie efektívnosti výroby v oblasti ŽV a ŠRV spoločnosti Poľnohospodár Nové Zámky a.s. Nové Zámky, Bánov, Šurany, Nitriansky Hrádok, Dolný Ohaj, Nové Zámky 4.1.8
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany 05311 042KE080008 Obnova a rozšírenie spracovateľských kapacít strediska Bitúnok a mäsovýroba Spišské Tomášovce Poľnohospodárskeho družstva "Čingov" Smižany Slovenského raja 243/43, Spišské Tomášovce, 052 01 Spišská Nová Ves 4.2.1A
Poľnohospodárske družstvo "Magura", Zborov 08633 041PO060034 Inovatívne technológie v Poľnohospodárskom družstve "Magura", Zborov SR, okres Bardejov, obce Zborov, Stebník, Chmeľová, Becherov, Vyšná Polianka, Stebnícka Huta, Regetovka, Ondavka, Varadka, Bardejov Bardejov 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" 01852 042TN080042 Zavedenie výroby kŕmnych zmesí Pruské Ilava 4.2.7A
Poľnohospodárske družstvo Dojč 90602 041TT060043 Obstaranie inovatívnej technológie s variabilnou aplikáciou Dojč, Šajdíkové Humence, Senica, Unín Senica 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Ďumbier 97743 042BB080027 Breznianska mliekareň Brezno Brezno 4.2.2B
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce 03474 041ZA060122 Stavebné úpravy objektov živočíšnej výroby – PD Liptovské Revúce Liptovské Revúce Ružomberok 4.1.2
Poľnohospodárske družstvo Malženice 91929 041TT060011 Zavádzanie inovatívnych technológií v PD Malženice Malženice Trnava 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 02052 042TN080003 Prevádzka výroby mliečnych produktov Dohňany Púchov 4.2.2A
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 02052 041TN060036 Obstaranie postrekovača Dohňany, Dolné Kočkovce, Púchov, Streženice, Lednické Rovne, Mestečko, Lúky, Lysá pod Makytou Púchov 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo Péder 04405 041KE060026 Obstaranie inovatívnych technológií Košický kraj, okres Košice-okolie, obec a k.ú. Peder, obec a k.ú. Janík, obec a k.ú. Budulov, obec a k.ú. Buzica, Košice-okolie 4.1.6
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Pobedime 91623 041TN060001 Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou v PD Pobedim Pobedim Bašovce Ostrov Piešťany Malé Orvište Častkovce Horná Streda Očkov Podolie Nové Mesto nad Váhom 4.1.6
Pospo, s.r.o. 90067 041BA060019 Nákup strojov do živočíšnej výroby Láb Malacky 4.1.2
Premier Travel, s.r.o. 94501 064NR070018 Podnikateľský inkubátor Komárno Komárno 6.4.2
Pro Tatry, o. z. 05952 192PO210013 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Pro Tatry, o. z. Stará Lesná Kežmarok 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020