• 1
  • 1

Aktuality

05 Dec 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačný seminár k regionálnemu značeniu v Prešovskom kraji, ktorý sa bude konať dňa 12.12.2019 v Prešove
Čítajte viac...
02 Dec 2019
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky a Trnavský kraj pozývajú na informačný seminár: „Príručka pre prijímateľa LEADER – aktualizácia 1.2“
Čítajte viac...
02 Dec 2019
Výzvy MAS financované z IROP
Čítajte viac...
28 Nov 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2020 v zmysle harmonogramu výziev
Čítajte viac...
26 Nov 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na aktivitu Výmena skúseností s MAS Podhoran
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020