• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

29 Máj 2013
Ponuku rôznych projektov spolupráce francúzskych MAS nájdete v dokumente uverejnenom nižšie na tejto...
Čítajte viac...
29 Máj 2013
Talianska MAS Valle del Crocchio (Calabria) hľadá partnerov na projekt vrámci EIF ”Európsky fond pre integráciu imigrantov mimo EÚ”. Potenciálni partneri môžu byť verejné...
Čítajte viac...
22 Máj 2013
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že pre lepšie zviditeľnenie všetkých verejno – súkromných partnerstiev, ktoré nemajú štatút MAS, pripravujeme vizitky, ktoré budú zverejnené na...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020