• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

21 Mar 2013
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre bratislavský a trnavský kraj Vás pozýva na workshop "Výmena skúseností s implementáciou projektov v PRV SR...
Čítajte viac...
20 Mar 2013
Nemecká MAS hľadá partnera na spoluprácu, ktorý pracuje s tradičnými rastlinnými farbivami a ktorý ich kultivuje organickým spôsobom s cieľom výroby ekotextílií ako výstupného...
Čítajte viac...
20 Mar 2013
Termíny a miesto konania: 04. 04. 2013 Prenčov, okres Banská Štiavnica 10. 04. 2013 Tušice, okres Michalovce 17. 04. 2013 Semerovo, okres Nové Zámky 24. 04. 2013 Horný Hričov, okres...
Čítajte viac...
20 Mar 2013
MAS z oblasti Silale (Litva) hľadá MAS z EÚ v rámci zapojenia sa do výzvy opatrenia 421 "nadnárodná spolupráca", PRV Litva 2007-2013. Cieľom je podporiť podnikanie...
Čítajte viac...
12 Mar 2013
Regionálne pracovisko pre prešovský kraj Vás pozýva na regionálny workshop "Príležitosti pre mladých ľudí na vidieku", ktorý sa bude konať 12.3.2013 v kúpeľoch Vyšné...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020