• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

06 Sep 2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014-2020") si Vás...
Čítajte viac...
31 Aug 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP.
Čítajte viac...
28 Aug 2017
Návštevníci Expozície NSRV SR počas výstavy Agrokomplex 2017 mali možnosť vzhliadnuť zaujímavú módnu prehliadku, ktorá sympatickým spôsobom prezentovala krásu a neobyčajnosť ľudových krojov z viacerých regiónov Slovenska.
Čítajte viac...
28 Aug 2017
Slávnostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP sa uskutočnilo za prítomnosti ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej v Expozícii NSRV SR v sobotu (19. augusta 2017).
Čítajte viac...
24 Aug 2017
V dňoch 24. - 29. augusta 2017 sa v Českých Budějoviciach koná už 44. medzinárodný agrosalón Země živitelka, ktorý je zameraný na prezentáciu subjektov zaoberajúcich sa rastlinnou a živočíšnou výrobou, poľnohospodárskou a potravinárskou technikou, lesným a vodným hospodárstvom, obnovou a rozvojom vidieka.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020