• 1
  • 1

Aktuality

07 Máj 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj vás pozýva na druhé stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni - Košický kraj
Čítajte viac...
03 Máj 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu „BOZP s ohľadom na nové inovatívne technológie\"
Čítajte viac...
02 Máj 2019
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Informačné stretnutie MAS k podopatreniu 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2019 v Prešove
Čítajte viac...
02 Máj 2019
Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) v spolupráci so Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku a s Národným lesníckym centrom Vás pozývajú v termíne 14. - 16. mája 2019 na odbornú študijnú cestu do Českej republiky, zameranú na prezentáciu príkladov dobrej praxe zahraničných lesníckych subjektov, inovácie, výmenu skúseností a prezentáciu dopadov a riešení rozpadu lesných porastov u vlastníkov a správcov lesov na území severnej Moravy. Študijná cesta je určená pre lesníkov a pre potenciálnych beneficientov PRV SR 2014 – 2020.
Čítajte viac...
25 Apr 2019
Žilinský samosprávny kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozývajú na prezentačno-informačné podujatie Rozvoj vidieka a LEADER dnes a zajtra
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020