• 1
  • 1

Aktuality

04 Feb 2019
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“
Čítajte viac...
01 Feb 2019
Nominácia zástupcu MAS za člena zhromaždenia vidieckych sietí a podskupiny LEADER/CLLD jedného zástupcu miestnej akčnej skupiny LEADER (MAS)
Čítajte viac...
31 Jan 2019
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj organizuje vzdelávaciu aktivitu \"Ochrana finančných záujmov ŠR a EÚ, záložné právo, poistenie majetku v rámci PRV SR 2014 - 2020\"
Čítajte viac...
30 Jan 2019
Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od marca 2019 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom „Referent pre EIP“
Čítajte viac...
25 Jan 2019
MPRV SR realizuje prieskum verejnej mienky k prípravoe Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) na Slovensku pre roky 2021-2027.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020