• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuality

04 Máj 2018
Regionálne antény NSRV SR pre Trenčiansky kraj, pre Trnavský kraj a pre Nitriansky kraj Vás pozývajú na výstavu Region Tour Expo 2018 v Trenčíne v dňoch 11. - 12.5.2018.
Čítajte viac...
02 Máj 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny na regionálnej úrovni pre Prešovský kraj
Čítajte viac...
27 Apr 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na Stretnutie regionálnej Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD
Čítajte viac...
26 Apr 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na: Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni
Čítajte viac...
25 Apr 2018
Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od júna 2018 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom „Manažér aktivít centrálnej jednotky NSRV SR“
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020