• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

06 Aug 2018
NSRV SR Vás pozýva na informačný seminár k Podopatreniu 16.4 PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...
31 Júl 2018
Pozývame vás na prehliadku expozície NSRV SR a ARVI počas medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2018 v dňoch 16.8. – 19.8. 2018
Čítajte viac...
25 Júl 2018
Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na 12. ročník folklórneho festivalu Liptovské dni Matky
Čítajte viac...
23 Júl 2018
NSRV SR pripravila mapu pokytia územia SR miestnymi akčnými skupinami (MAS) so štatútom pre programové obdobie 2014 - 2020.
Čítajte viac...
23 Júl 2018
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačný seminár: Použitie verejného obstarávania pri implementácii projektov z PRV 2014-2020
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020