Kalendár akcií

12 Júl 2018
12 Júl 2018

Informačný seminár: Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020

Viac
28 Jún 2018
29 Jún 2018

Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
25 Jún 2018
26 Jún 2018

Študijná cesta „Špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba, inovácie a príklady dobrej praxe“

Viac
19 Jún 2018
20 Jún 2018

Študijná cesta do Rakúska „Odbyt, krátke dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe“

Viac
18 Jún 2018
19 Jún 2018

Odborná zahraničná exkurzia do ČR – MAS Buchlov, MAS Region Haná

Viac
15 Jún 2018
15 Jún 2018

Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci Trnavského kraja

Viac
14 Jún 2018
14 Jún 2018

Zásady a právne úpravy pri spracovaní osobných údajov, nariadenie GDPR pri implementácii projektov PRV SR 2014 - 2020

Viac
13 Jún 2018
13 Jún 2018

Seminár: Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe

Viac
13 Jún 2018
15 Jún 2018

Študijná cesta pre včelárov

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020