• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

20 Júl 2017
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na Školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č. 21/PRV/2017), ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28. 07. 2017 v Banskej Bystrici - Hotel Lux (Námestie Slobody 2)
Čítajte viac...
11 Júl 2017
Obec Miklušovce ako člen Národnej siete rozvoja vidieka SR vás srdečne pozýva na VI. ročník Dňa tradícií, ktorý sa bude konať 16. júla 2017 v Miklušovciach.
Čítajte viac...
07 Júl 2017
NSRV SR si dovoľuje informovať prijímateľov finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020 o prebiehajúcom procese prípravy elektronizácie registračných formulárov k podopatreniam...
Čítajte viac...
07 Júl 2017
Prinášame vám prehľad zrealizovaných projektov z podopatrenia 4.1, 4.2, 6.4 PRV SR 2014 – 2020 zaregistrovaných do Národnej siete rozvoja vidieka SR aj s fotodokumentáciou,...
Čítajte viac...
07 Júl 2017
Dňa 6.7.2017 o 12:00 bolo ukončené hlasovanie do súťaže o \"Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP\" 2017. Je nám cťou vyhlásiť víťazov v každej kategórii s najväčším počtom hlasov a absolútneho víťaza, ktorého príspevok získal najväčší počet \"lajkov\".
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020