• 1
  • 1
  • 1

Aktuality

04 Dec 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj vás pozýva na aktivitu "Terchovské husličky", ktorá sa uskutoční 11. 12.2017 v obci Terchová. Bližie informácie v pozvánke s...
Čítajte viac...
04 Dec 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovskýkraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu "Praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu)", ktorá sa uskutoční 14. 12.2017...
Čítajte viac...
01 Dec 2017
Dovoľujeme si oznámiť všetkým konečným prijímateľom finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 z podopatrení 4.1, 4.2, 6.4, z podopatrení 6.1,...
Čítajte viac...
30 Nov 2017
Národná sieť rozvoja vidieka SR pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala konferenciu pre Miestne akčné skupiny so štatútom “Miestny rozvoj vedený...
Čítajte viac...
30 Nov 2017
Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu "Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v lesnom hospodárstve a možnosti podpory z Programu rozvoja vidieka SR...
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Databáza zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2020

Zoznam zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 - 2020

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020