• 1
  • 1

Aktuality

11 Máj 2017
Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej  federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších...
Čítajte viac...
11 Máj 2017
Agentúra pre rozvoj vidieka a regionálne antény Národnej sieti rozvoja vidieka SR Vás pozývajú na 6. ročník výstavy cestovného ruchu a regiónov Region Tour Expo, ktorá sa uskutoční v...
Čítajte viac...
25 Apr 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na seminár: Praktické riešenie GSAA
Čítajte viac...
25 Apr 2017
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017
Čítajte viac...
24 Apr 2017
Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti termíny školení k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu.
Čítajte viac...
Service 1

Kalendár akcií

Pripravované akcie Agentúry pre rozvoj vidieka a Národnej siete rozvoja vidieka SR - semináre, workshopy, konferencie a iné aktivity

Čítať viac
Service 2

Databáza zrealizovaných projektov

Zoznam projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli zaregistrované do Agentúry pre rozvoj vidieka

Čítať viac
Service 3

Dokumenty

V tejto sekcii nájdete prezentácie z aktivít, nariadenia, pokyny, oznámenia, publikácie a iné dokumenty na stiahnutie

Čítať viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020