Aktuálne informácie

Pozvánka na "Deň tradícií"

Obec Miklušovce ako člen Národnej siete rozvoja vidieka SR vás srdečne pozýva na VI. ročník Dňa tradícií, ktorý sa bude konať 16. júla 2017 v Miklušovciach.

Viac informácií je k dispozícii v pozvánke.

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020