Aktuálne informácie

Pozvánka na zahraničnú odbornú exkurziu do Slovinska - Predaj z dvora

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na odbornú zahraničnú exkurziu: Predaj z dvora – zahraničná odborná exkurzia do Slovinska (pre farmárov a spracovateľov poľnohospodárskych produktov). 

Slovinsko, 17.-19. október 2017

Odborná exkurzia k prezentácii príkladov dobrej praxe z implementácie Programu rozvoja vidieka Slovinskej republiky, návšteve poľnohospodárskych, spracovateľských prevádzok a predajných miest priamo v areáli farmára. Exkurzia je zameraná na problematiku poľnohospodárskej výroby, spracovania mlieka, predaja mliečnych výrobkov na farmách, vidieckeho cestovného ruchu, rozvoja vidieka a možnosti zlepšovania príjmov vidieckeho obyvateľstva.  

Vzhľadom na veľký záujem o danú aktivitu RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj oznamuje naplnenie počtu účastníkov aktivity: Ďalší nahlásení účastníci budú evidovaní ako náhradníci.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020