Aktuálne informácie

Informačný seminár: Pozemkové spoločenstvá a PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár: Pozemkové spoločenstvá a PRV SR 2014-2020. 

Seminár sa uskutoční dňa 28. októbra 2017 v priestoroch Hotela Flóra*** v Trenčianskych Tepliciach.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020