Aktuálne informácie

Pozvánka na aktivitu – Novianska adventná remeselná nedeľa

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s obcou Nová Ves nad Žitavou vás pozýva na podujatie: „Novianska adventná remeselná nedeľa“

Podujatie sa uskutoční 10. decembra 2017 od 14.00 do 18.00 hod. v Dome kultúry v Novej Vsi nad Žitavou.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020