Aktuálne informácie

Stretnutie so zahraničnými partnermi z ČR

Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj vás pozýva na aktivitu "Stretnutie so zahraničnými partnermi z ČR", ktorá sa uskutoční 6. - 7. 12.2017 na území MAS Stará Čierna voda.

Bližie informácie v pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020