Aktuálne informácie

Súťaž "Ako pomáhame zvieratkám prezimovať..."

Milí mladí priatelia vidieka,

zapojte sa do súťaže, ktorú sme pre vás pripravili v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca NSRV 2/2017. Stačí, ak nám do 31. januára 2018 na adresu Agentúry pre rozvoj vidieka zašlete obrázok alebo text na tému: „Ako pomáhame zvieratkám prezimovať...

V prílohe nájdete súťažný kupón. Bližšie informácie sú k dispozícii v časopise Spravodajca NSRV 2/2017 na str. 23 – 24.

 

Traja výhercovia získajú balíček zaujímavých a praktických propagačných predmetov Národnej siete rozvoja vidieka SR. Originálne príspevky zaradíme do ďalšieho čísla časopisu.

Tešíme sa na vaše podnetné kresbičky a názory...

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020