Aktuálne informácie

Seminár pre malých a mladých farmárov „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 - 2020“

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na informačno - vzdelávaciu aktivitu: Seminár pre malých a mladých farmárov „Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 - 2020“.

Termín: 15.02.2018

Čas: 08.30 – 16:30

Miesto: Banská Štiavnica, Drieňová 12

 

Aktivita je určená pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020