Aktuálne informácie

Informačný seminár: Implementácia, monitorovanie projektov v rámci PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na informačný seminár: Implementácia, monitorovanie projektov v rámci PRV SR 2014 - 2020.

Miesto konania:
Kultúrny dom v obci Parchovany
076 62 Parchovany

Termín konania:
07. 02. 2018

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020