Aktuálne informácie

Klub mladých farmárov - Východné Slovensko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj v spolupráci so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF Vás pozývajú na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“ - Východné Slovensko.

Termín konania:       16. - 17. februára 2018

Miesto konania:        Drienica

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020