Aktuálne informácie

Otázky a odpovede k podopatreniu 6.1 PRV SR 2014 - 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila ďalší súbor otázok a odpovedí žiadateľov/prijímateľov k podopatreniu 6.1 v časti PPA / Otázky-odpovede / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Podopatrenie 6.1.

V rámci neho sú uvedené odpovede na otázky prijímateľov napr. ohľadom zmenového konania.

FAQ k podopateniu 6.1 PRV SR 2014 - 2020 - 1. časť

FAQ k podopateniu 6.1 PRV SR 2014 - 2020 - 2. časť

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020