Aktuálne informácie

Verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2017

dovoľujeme si Vás pozvať na Verejný odpočet činnosti Agentúry pre rozvoja vidieka za rok 2017, ktorý sa uskutoční dňa 13. apríla 2018 v čase 09:00 až 10:00 v kancelárii riaditeľky ARVI, prízemie budovy, Agroinštitútu Nitra, š.p., č. dverí 22. 

Program:

  • Prezentácia hlavných bodov výročnej správy,
  • Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe,
  • Stanovisko zúčastnených odborníkov z danej oblasti,
  • Otázky verejnosti.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020