Aktuálne informácie

Ekológia a hodnotenie kvality potravín - zmena miesta konania

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Ekológia a hodnotenie kvality potravín“. 

Seminár sa uskutoční  28. marca 2018, v čase od 9:00 h. Miesto: Pavel Klein – Koliba Ľubovňa, Popradská 70, 064 01 Stará Ľubovňa

Bližšie unformácie v pozvánke s programom

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020