Aktuálne informácie

Výhercovia súťaže „Ako pomáhame zvieratkám prezimovať“ sú už známi...

Manažérke NSRV SR Ing. Lenke Mikulovej pripadla milá povinnosť - vyžrebovať výhercov súťaže vyhlásenej NSRV SR v časopise Spravodajca NSRV 2/2017. Tejto úlohy sa zhostila veľmi zodpovedne a podľa pravidiel súťaže vyžrebovala tri tematické kresby. Autori milých a originálnych obrázkov, menovite Sofia (9) z Červenice pri Sabinove, Oto (8) z Ľutiny, Oliver (7) z Horných Otrokoviec, získavajú balíček zaujímavých a praktických predmetov Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným autorom zaslaných kresieb veľmi pekne ďakujeme! 

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020