Aktuálne informácie

Dotazník skvalitnenia služieb regionálnych antén NSRV SR

Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže pri skvalitnení služieb regionálnych antén Národnej siete rozvoja vidieka SR.

17 otázok Vám nezaberie veľa času a pomôžete nám skvalitniť naše služby.

On-line dotazník bude dostupný do 9.4.2018, 9:00 hod.

Ďakujeme za Váš čas!

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020