Aktuálne informácie

Pozvánka na aktivitu: PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu)

Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na vzdelávací workshop: PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu).

Miesto konania:
Obecný úrad Cestice
Cestice 89, 044 71 Cestice

Termín konania:
16. 04. 2018

1. skupina v čase od 08:30 do 12:00 hod
2. skupina v čase od 11:45 do 15:15 hod

Viac info nájdete v pozvánke s programom. 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020